polski deutsch
napis firma

ANNA WALOSZEK

2012Praktyka studencka w firmie Adamietz Sp. z o.o.
2013Dyplom Inżyniera Budownictwa na Politechnice Opolskiej
2013Praca na stanowisku Inżynier Budowy w firmie Adamietz Sp. z o.o.
2014Praca na stanowisku asystent projektanta w firmia ADW PROJEKT

DAWID WALOSZEK

2002Staż w pracowni Architektury 'Pfau Architekten', Dresden
2005Studia Architektury z dyplomem na Technische Universität Dresden
2005Praca w pracowni Projektowo-Konserwatorskiej 'Prokon', Opole
2006Praca w pracowni architektury M. i A. Domicz, Opole
III nagroda w konkursie na Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu
2007Praca w pracowni architektury JSK Architekci Sp. z o.o., Düsseldorf/Wrocław/Warszawa
I nagroda w konkursie na Miejski Stadion Euro 2012, Wrocław
2009Założenie ADW PROJEKT

BARBARA MIKA

2012Praktyka studencka w firmie Adamietz Sp. z o.o.
2013Dyplom Inżyniera Budownictwa na Politechnice Opolskiej
2013Praca na stanowisku Inżynier Budowy w firmie Adamietz Sp. z o.o.
2014Praca na stanowisku asystent projektanta w firmia ADW PROJEKT