polski deutsch
napis projekty

Zakład produkcyjny pod Opolem

Zakład produkcyjny pod Opolem

Koncepcja zagospodarowania terenu w Opolu przy ul. Wschodniej 25

Zakład usługowo-produkcyjny pod Opolem

Zakład produkcyjny w USA

Budowa hali produkcyjnej w Przyworach

Budowa hali magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu

Budowa hali magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu

Rewitalizacja stref zewnętrznych oraz elewacji Kopalni 'Zofiówka' JSW S.A. w Jastrzębiu Zdroju

Zakład usługowo-produkcyjny w Kątach Opolskich

Program funkcjonalno-użytkowy w Przyworach