polski deutsch
napis projekty

Dwa hotele studenckie w Opolu

Aranżacja poddasza Katedry Opolskiej

Koncepcja przedszkola pod Opolem

Plebania w Suchym Borze

Przebudowa lokalu usługowego w Ozimku

Przebudowa z nadbudową budynku usługowego w Nowej Wsi Ujskiej

Projekt adaptacji budynku gospodarczego na kwiaciarnię

Dzwonnica cmentarna w Kadłubie Turawskim

Budynek firmowy Muhr Metalltechnik GmbH

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach

Budynek usługowo-mieszkalny w Ozimku

Budynek usługowo-handlowy w Ozimku

Budynek usługowo-handlowy w Rudnikach

Stadion Miejski Euro 2012 we Wrocławiu - koncepcja, projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy

Stadion Miejski w Olsztynie wraz z zagospodarowaniem terenu - koncepcja